Regulament

Vă rugăm să respectați regulamentul în totalitate!

Dragi participanți,

Sperăm să vă placă conceptul concursului de geografie ,,Inimă de geograf”. Acesta este un concurs tehnico-științific independent de MEN, inclus în          CAEJ BT 2022-2023, poziția 103, exclusiv online și gratuit. 

1.Cui se adresează concursul?

Concursul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu pasionați de descoperirea și învățarea geografiei în cele mai mici detalii. 

2.Când se va desfășura concursul? 

A treia ediție a concursului online de geografie,, Inimă de geograf” se va desfășura într-o singură etapă națională, pe data de 27 mai 2023, la ora 10:00 .

Înscrierile vor putea fi făcute până în data de 26 mai 2023.

3.Cum se va desfășura concursul? 

Participanții sunt nevoiți să își instaleze aplicația Google Classroom, deoarece vor fi înscriși în grupe pe Classroom specifice clasei la care vor participa. Acolo vor primi în ziua de concurs subiectele. Acestea vor fi rezolvate pe foi albe (în orice ordine dorește elevul), iar ulterior vor fi încărcate în format PDF în tema atașată,în termen de 15 minute după finalizarea probei. 

Notă : Paginile se vor numerota de către fiecare participant!

Pe toată durata probei, elevii vor fi supravegheați video-audio, accesul fiind făcut de pe un link ce va fi trimis pe mail-ul din formularul de înscriere al fiecărui elev. Poziționarea camerelor va fi în așa fel încât să se poată vedea spațiul de lucru al elevului, cât și interfața dispozitivului de unde accesează subiectele. Se interzic orice fel de materiale informative: manuale, auxiliare, atlase, hărți, imagini etc. În cazul nerespectării acestor reguli de desfășurare corectă și cinstită a concursului, elevul în cauză va fi descalificat. 

Organizatorii nu își asumă răspunderea în cazul unor eventuale defecțiuni tehnice (ex:probleme la conexiunea la Internet, pană de curent, defecțiuni la nivelul dispozitivului respectiv, etc.). În acest caz, elevul va trebui să-și rezolve aceste dificultăți în timpul anunțat de supraveghetor la începutul probei,altfel riscă descalificarea din concurs. 

Fiecare elev are dreptul de a merge la toaletă, însă are obligația de a se întoarce înapoi în întâlnirea video în maxim 5 minute.

4.Cât durează concursul? 

Concursul are o durată standard de timp de 2h.

5.Care este structura subiectelor? 

Punctajul maxim standard al subiectelor este de 100 puncte. 

Structura subiectelor este aceeași pentru toate clasele: 6 subiecte (dispuse neuniform din punctul de vedere al punctajului) de diferite tipuri: grile, adevărat sau fals, completarea unor spatii libere cu răspunsuri corecte, explicații etc.

Pentru a vă lămuri mai bine, accesați rubrica ,,Subiecte și bareme”.

6.Când se vor afișa rezultatele ?

Rezultatele, împreună cu clasamentele finale, vor fi afișate în aproximativ 1 săptămână de la susținerea probei. Se vor afișa sub formă de coduri, cu excepția celor care vor primi premii/mențiuni, acestora fiindu-le afișat și numele. Codurile vor fi unice și vor fi trimise pe mail fiecărui participant până la data concursului.

Contestațiile se pot depune doar în primele 24h de la afișarea rezultatelor pe adresa de mail a concursului.

7.Care sunt premiile?

Premiile la fiecare clasă constau în niște diplome personalizate acordate conform următoarelor reguli:

Premiul I-se acordă participantului/participanților care au obținut prima medie în ordine descrescătoare

Premiul II-se acordă participantului/participanților care au obținut a doua medie în ordine descrescătoare

Premiul III-se acordă participantului/participanților care au obținut a treia medie în ordine descrescătoare

Mențiuni– se acordă următorilor 15% participanți din numărul total (prin rotunjire la numărul întreg mai mare).

Se vor acorda și premii speciale (la fiecare clasă) în limita a 25% din numărul de participanți, dacă aceștia au depășit punctajul de 70p .

Notă: Fiecare participant va primi o dilpomă de participare!

Mult succes!

Echipa ,,Inimă de geograf